75 jongeren aan het werk

Datum:

Vorig jaar is Alliander, samen met Philips, Nuon en de gemeente Amsterdam het project 'I-MPower' gestart. Tien jongeren kregen in de rol van jongerencoach de opdracht om andere jongeren te helpen richting werk, school of een combinatie van leren en werken. Het doel was om binnen een jaar 75 jongeren naar een baan of opleiding te begeleiden. Dat is tot grote tevredenheid van alle betrokkenen gelukt.

Nieuw team
Vorige week is I-MPower 2.0 van start gegaan met een nieuw team van 15 jongeren met als doel 100 jongeren te begeleiden naar school of werk. Alliander levert deze keer, net als Nuon en Philips, vier jongerencoaches en een teamcoach op basis van een jaarcontract aan.

Werkervaringsplaats
I-MPOWER is binnen Alliander onderdeel van het 'Step2Work-programma'. Met Step2Work zorgt Alliander ervoor dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt de aansluiting met werk (weer) weten te vinden, door hen een werkervaringsplaats te geven binnen ons bedrijf. Inmiddels hebben ruim 600 mensen, van Wajongers tot 50-plussers, aan het programma deelgenomen. Pierre Bulkens, manager Step2Work: “Wij vinden wij het van belang om deze groepen verder te helpen. Bij Step2Work krijgen deelnemers uit vijf doelgroepen van verschillend niveau en leeftijd de kans zich te ontwikkelen. Wij zoeken kandidaten waar we werk voor hebben en bieden waar nodig een opleiding. Daarnaast krijgen ze begeleiding op de werkvloer van een medewerker van Alliander.” 

Teamfoto I-Mpower