Datagedreven netbeheer

Datagedreven netbeheer op Texel

Datum:

In het kader van het programma ‘Digitalisering gasnetten’ voert Alliander op Texel een proefproject uit, om inzicht te krijgen in de gasstromen in ons net. Collega’s hebben zogenoemde pfT-meetpunten geplaatst in zeven gasstations en op zeven plekken in de gasleidingen.

 

 

De meetpunten zijn bedoeld om in de praktijk technische digitaliseringsconcepten te beproeven, zodat er een realistisch beeld van de kosten en opbrengsten van deze concepten ontstaat.

De meetpunten halen data over actuele druk, flow en temperatuur uit het gasnet op. De data worden naar het bedrijfsvoeringcentrum in Haarlem gestuurd en geven de afdeling ‘Netmanagement’ direct inzicht in de actuele status van het net. Bovendien stellen de data onze ‘Assetmanagement’ collega’s in staat om ontwerpcriteria voor de aanleg van nieuwe gasnetten bij te stellen.

Inzicht in prestaties gasnet
Door energiestromen in beeld te brengen, krijgen we inzicht in de capaciteitsbelasting van het gasdistributienetwerk. Met de data uit het net kunnen we beter de conditie van het net bepalen en kunnen we veel gerichter investeren in het beheer van het gasnet. De proef op Texel is in maart 2015 gestart, duurt twee jaar en is een fraai staaltje datagedreven netbeheer.