Claire Groosman manager IT

De energienetten van de toekomst

Datum:

Alliander, is dat niet die organisatie waar Liander bij hoort, met al die stroomkabels en gasleidingen onder de grond? Een bedrijf van meteropnemers en monteurs die overal in busjes rondrijden? Dat klopt, maar Alliander is óók een bedrijf waar intelligente en hoogwaardige IT inmiddels een nadrukkelijke rol speelt in de primaire bedrijfsprocessen.  

Veel IT’ers weten niet hoeveel uitdaging er ligt bij Alliander, de netbeheerder die drie miljoen klanten van energie voorziet, vermoeden Ali Sassi (manager Delivery) en Claire Groosman, manager Informatie en Portfolio Management (IPM). “Ik merk dat de meeste IT’ers denken dat we een traditioneel asset-bedrijf zijn”, aldus Ali. “We hebben inderdaad een heleboel kabels en leidingen in de grond liggen. Maar die zijn binnenkort niet meer toereikend voor de omslag die de samenleving maakt naar een duurzame energievoorziening met zonnepanelen, windmolens en aardwarmte. We kunnen al die kabels en leidingen niet zomaar vervangen, dat vergt veel te hoge investeringen. Slimme IT-oplossingen moeten onze netten geschikt maken voor de toekomst. We staan dus  middenin de primaire bedrijfsprocessen.”

Kijk voor het volledige artikel op automatiseringgids.nl 

Ali Sassi IT manager

 

 

 

 

 

Ali Sassi

 

Claire Groosman manager IT

 

 

 

 

 

 

Claire Groosman