Diversiteit bij Alliander

Datum:

Afgelopen week organiseerde collega Joy Lodarmasse-Clabbers speciaal voor de HR collega’s binnen Alliander een inspirerende sessie over macht, cultuur en onbewuste uitsluitingsmechanismen. 

Joy houdt zich bezig met diversiteit & inclusie vanuit haar beleidsadviseursrol bij de afdeling MVO. Samen met Jitske Kramer van de Academie voor Organisatiecultuur organiseerde zij deze leerzame en interessante sessie. In de sessie vertelt Joy: ‘Recruitment, HR en vacaturehouders zijn belangrijkegatekeepers voor onze organisatie. Daar schuilt een gevaar dat onbewuste uitsluitingsmechanismen de kop op steken. Vacaturehouders kiezen vaak klonen van zichzelf, terwijl het beter is om het functieprofiel juist te ontstijgen: goed na te denken over welke competenties een team nodig heeft, zónder in de genoemde valkuilen te trappen.’

Voor de recruiters binnen Alliander is er in deze sessie extra aandacht voor het agenderen van diversiteit tijdens een intake-gesprek. ‘We zijn ons ervan bewust dat Achmed minder kansen op de arbeidsmarkt heeft dan iemand uit ’t Gooi’, geeft Joy aan. ‘En de leidinggevende bepaalt uiteindelijk wie het team komt versterken en of diegene daadwerkelijk zichzelf kan zijn. Diversity is about being invited to the party. Inclusion is being invited to join in and dance. Dat hebben de deelnemers tijdens een rollenspel, waarbij zij experimenteerden met privileges zélf mogen ervaren.’ Een leerzame ervaring.

Alliander streeft niet alleen naar diversiteit vanuit haar maatschappelijke verantwoordelijkheid, maar vooral omdat diversiteit van grote meerwaarde is in een wereld waar verwacht wordt dat we dingen samen doen, slim zijn en sensitiviteit tonen. 

diversitydef.jpg

Reactie toevoegen

Uw e-mailadres wordt niet getoond. Deze gebruiken wij om eventueel contact met u op te kunnen nemen.