Uitvoering.jpg

Energie besparen in onze eigen assets

Datum:

Onze collega's zijn in Arnhem bezig om verwarmingslinten weg te halen uit laagspanningskasten. De linten verbruiken veel energie en voegen eigenlijk weinig waarde toe. Het idee om deze verwarmingslinten weg te halen en zo veel te kunnen besparen, was een idee van een collega (operationeel netbeheerder) in de regio Arnhem.

In een stopcontact in een laagspanningskast is een verwarmingslint van gemiddeld 35W aangesloten. Ze staan 24 uur per dag en 365 dagen in het jaar aan. Dit zorgt voor een energieverbruik van ongeveer 250 MWh per jaar. Reden genoeg om eens kritisch te kijken naar de verwarmings- en opstellingscondities van de laagspanningskasten.

Na gesprekken met inhoudelijk en operationeel experts, als ook een analyse van de beschikbare storingsdata, konden we de conclusie trekken dat de verwarmingslinten geen aantoonbare toegevoegde waarde hebben. Collega’s gaan de komende weken alle laagspanningskasten in Arnhem langs om te controleren of daar een verwarmingslint aanwezig is en deze dan te verwijderen.

Wat het oplevert?

Door het verwijderen van de verwarmingslinten verwachten we straks net zoveel energie te besparen als 70 huishoudens jaarlijks verbruiken. En we stoten jaarlijks 130 ton minder CO2 uit. Mooie resultaten, maar er is meer werk aan de winkel. Alliander heeft de ambitie om in 2023 energieneutraal te werken. Dit project levert daar alvast een kleine bijdrage aan en is een goed voorbeeld. Meer goede ideeen vanuit collega's en bedrijfsonderdelen zijn dan ook van harte welkom. 

Uitvoering.jpg

Reactie toevoegen

Uw e-mailadres wordt niet getoond. Deze gebruiken wij om eventueel contact met u op te kunnen nemen.