Hackathon biedt inspiratie om storingen te voorkomen

Datum:

Hoe kunnen we data gebruiken om het energienetwerk in Nederland nog betrouwbaarder wordt? Dat onderzochten data scientists op de Hackathon die Alliander samen met BigData Republic organiseerde.

De vraag die de dataspecialisten kregen was, bedenk creatieve oplossingen om de energieonderbrekingen in het net nog beter te voorspellen, voorkomen en zo snel mogelijk op te lossen.

De oplossingen en modellen die er na een middag hard zwoegen uitkwamen, stemden Dirk Jan Boon, teammanager Analytics bij Alliander tevreden. “De oplossingen van de data scientists waren erg gevarieerd en vormen een inspiratiebron om onze eigen modellen te verbeteren.”

Voorspellen storing op korte termijn

Eén van de oplossingen is het voorspellen van de kans op een storing op korte termijn. Op basis van historische gegevens over ouderdom, belasting van kabels, mofeigenschappen en weersomstandigheden werd een wiskundig model gemaakt. Dat model voorspelt de kans op een storing op korte termijn.

Andere dataspecialisten zochten hun oplossing in social media. Op basis van ingegeven zoektermen in Google en berichten op Twitter kan het model storingen detecteren, voordat klanten hierover bellen. Waar het nu vaak de klant is die een storing meldt, wordt dat in dit model omgedraaid.

Risicoanalyse voor graafschade

Ook de risicoanalyse dat graafschades per gebied laat zien werd erg interessant gevonden. Het wiskundige model berekent de kans op graafschade op basis van onder meer de ondergrond, kans op grondverzakking, aantal inwoners, dichtheid van de bebouwing, concentratie van kabels en leidingen en aannemers die in het betreffende gebied graven.

Is de kans op graafschade groot, dan kunnen graafschadepreventiemedewerkers worden ingeschakeld om grondroerders aanwijzingen geven. 

De wiskundige modellen zijn in één dag ontwikkeld en nog niet klaar om gebruikt te worden. Boon: “De samenwerking met de Data Scientists heeft ons geïnspireerd om onze eigen modellen door te ontwikkelen en oplossingen te bieden waar we zelf nog niet aan gedacht.”