Katwijk opgravingen.jpg

Romeinse nederzetting bij onderstation Katwijk

Datum:

Alles wijst erop dat bij onderstation Katwijk niet alleen de Liander kabels en leidingen onder de grond zitten, maar ook de restanten van een oude Romeinse nederzetting. Archeologen gingen deze week van start met opgravingen bij het onderstation.

Netbeherder ‚ÄčLiander laat bij onderstation Katwijk een nieuwe schakelhal bouwen, maar voordat het zover is gaat eerst een aantal archeologen op zoek naar sporen van een vroegere Romeinse nederzetting. In Katwijk zijn al veel vondsten gedaan uit de tijd dat Nederland, ongeveer tweeduizend jaar geleden, deel uitmaakte van het Romeinse rijk. De zogenaamde Limes, de noordgrens van dit rijk op het Europese vasteland, liep van Arnhem naar de Noordzee en eindigde bij Katwijk. Het was een militaire zone met forten, wachttorens en zowel burgerlijke als militaire nederzettingen. De Limes is nu het grootste archeologische monument van Nederland en staat op de nominatie om voorgedragen te worden als werelderfgoed bij de UNESCO

Bronzen ring en gesp

De gemeente Katwijk verlangde dan ook dat Liander eerst een verkennend veldonderzoek zou laten doen naar mogelijke resten uit de Romeinse tijd. Er werden twee proefsleuven gegraven waarbij een grote hoeveelheidvoorwerpen werd blootgelegd. Zo werden maar liefst 393 fragmenten van handgemaakt aardewerk uit de tweede eeuw opgegraven. Ook werd er een grote hoeveelheid bouwmateriaal uit die tijd opgediept, zoals dakpannen, mortel, baksteen en natuursteen, dat destijds als fundering van bouwwerken gebruikt werd.  Verder gaf de omgewoelde aarde onder meer nog glaswerk, dierlijke botten en een bronzen ring en gesp prijs.

Hele terrein ontgraven

Deze vondsten wijzen volgens de archeologen op de vroegere aanwezigheid van een nederzetting. “Dit betekent dat we nagenoeg het hele terrein, zo’n elfhonderd  vierkante meter, laten ontgraven”, vertelt Sander van Rijn, consultant in het SOM (strategisch omgevingsmanagement)-team van Liandon (nu Qirion geheten). Al te veel vertraging loopt de bouw van de schakelhal niet op: de archeologen hebben ongeveer twee weken nodig om hun werk te doen. Alles wat de komende dagen wordt gevonden, wordt voorlopig opgeslagen, waarna het later eventueel kan worden tentoongesteld.

Katwijk opgravingen.jpg

Katwijk sleuven.jpg

Reactie toevoegen

Uw e-mailadres wordt niet getoond. Deze gebruiken wij om eventueel contact met u op te kunnen nemen.