Springtij.jpg

Springtij-festival 2015

Datum:

Jaarlijks komen uit alle hoeken van Nederland ruim 400 professionals op Terschelling bijeen om vier dagen met elkaar te praten en discusieren over de groene en sociale agenda van Nederland. Omringd door kunst en natuur vonden er ook dit jaar weer inhoudelijke sessies plaats over het klimaat, grondstoffen, landbouw en water.

Alliander (waar Liander onderdeel van is) is sponsor en partner van Springtij. In de komende jaren wil het festival uitgroeien tot een internationale conferentie, waar de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid worden gedeeld en belangrijke nieuwe afspraken worden gemaakt. Onze organisatie is tevens initiatiefnemer van de ‘Energieboot’, een side-event waar 30 jongeren vier dagen lang op een zeilschip nieuwe oplossingsrichtingen bedenken om de transitie naar duurzame energie te versnellen.  

Winst van dit jaar
Het besef van de urgentie voor versnelling van de duurzaamheidsambities bleek dit jaar groter dan ooit; Nederland loopt achter op de doelstellingen en mist economische kansen voor duurzame groei. Zeer welkom was dan ook de opmerking van VNO/NCW-topman Hans de Boer, die zich uitsprak voor een Sustainable Delta; de werkgevers zijn overtuigd van economische kansen voor duurzame bedrijvigheid. Liander collega's hebben deelgenomen aan enerergiediscussies en een sessie georganiseerd over circulaire enonomie. Door deze inbreng, hopen wij mensen te motiveren op een bredere manier naar energie te kijken. Een hoop mooie ideeen en plannen, waar wij als netwerkbedrijf graag betrokken bij zijn en blijven in de toekomst. 

Energieboot.jpg

Reactie toevoegen

Uw e-mailadres wordt niet getoond. Deze gebruiken wij om eventueel contact met u op te kunnen nemen.