ThiemeMeulenhoff en Alliander maken samen online game voor scholen

Datum:

Alliander en innovatieve uitgeverij ThiemeMeulenhoff hebben samen een online game ontwikkeld voor de natuurkunde-les.
In het speciale lespakket leren en ervaren leerlingen hoe zij in de toekomst met duurzaam opgewekte energie kunnen omgaan. Het gratis lespakket met de naam Lights On! bestaat uit een online game en ondersteunend lesmateriaal. Lights On! maakt leerlingen bewust van gebruik van duurzame energie.

Lights On!

Alliander zorgt als netwerkbedrijf voor de energievoorziening in een groot deel van Nederland. Die energievoorziening gaat in de toekomst drastisch veranderen, vanwege de omschakeling naar duurzame energiebronnen als zon en wind. Het aanbod van de hoeveelheid elektriciteit is met deze duurzame energievoorziening echter minder makkelijk te sturen. Zo moet de energie worden gebruikt wanneer deze beschikbaar is. Lespakket Lights On! maakt leerlingen hiervan bewust.

Docenten en leerlingen hebben vanaf vandaag gratis toegang tot Lights On! via de website. Een handleiding voor docenten en het leerlingmateriaal is te downloaden op de website van ThiemeMeulenhoff.

Als marktleider in het natuurkunde-onderwijs is ThiemeMeulenhoff expert in het ontwikkelen van lesmateriaal. Dankzij de inzet van deze expertise is Lights On! door docenten snel en makkelijk te gebruiken. De lessen en de online game zijn tijdens de ontwikkeling door docenten en leerlingen getest. De samenwerking met Alliander past in de werkwijze van ThiemeMeulenhoff om met  leeroplossingen de verbinding te leggen tussen leerlingen en de wereld om hen heen.

Rol Alliander

Zo’n twee jaar geleden heeft Alliander het project geïnitieerd en vervolgens begeleid. Met deze game beoogden we bewustwording te creëren over de groeiende behoefte aan flexibiliteit in vraag en aanbod van elektriciteit en wat je als consument zelf kunt doen om hieraan bij te dragen.

In eerste instantie hebben we een proof of concept ontwikkeld in samenwerking met de Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN). Nadat deze succesvol bleek, hebben we de samenwerking met educatieve uitgeverij ThiemeMeulenhoff en gamebouwer IJsfontein opgezet om de game een slag verder te brengen. Het oorspronkelijke doel van het project blijft staan en die beogen we te bereiken via de distributie via Thieme. Het is ook van meerwaarde voor Alliander wanneer de game ingezet wordt om jongeren te interesseren voor de energietransitie.

Over ThiemeMeulenhoff

ThiemeMeulenhoff heeft zich in de 225 jaar van haar bestaan ontwikkeld tot een ontwerper van eigentijdse onderwijsleerprocessen. ThiemeMeulenhoff werkt vanuit het motto ‘Samen leren vernieuwen’: om talenten te kunnen laten bloeien, vernieuwt ThiemeMeulenhoff het leren, samen met scholen en docenten. De educatieve uitgeverij wil leerlingen laten leren op een manier die bij ze past en die leren leuker maakt. Zo wordt leerrendement verhoogd en meer uit ieder talent gehaald. Met groeiende expertise, ervaring en leeroplossingen is ThiemeMeulenhoff een partner voor scholen in Nederland en erbuiten bij het vernieuwen en verbeteren van hun onderwijs.