Opleidingsmogelijkheden bij Alliander

Je doet je werk. Iedere dag weer. Je geeft je voor de volle 100%. En méér dan dat zelfs. Dat moet genoeg zijn, niet? Maar tijden zijn veranderd….. Om duurzaam inzetbaar te blijven, is continue ontwikkeling van kennis en vaardigheden zeer belangrijk. Ook Alliander vindt dat zeer belangrijk. Niet alleen om de kwaliteit en veiligheid van onze diensten te garanderen, maar ook omdat wij het belangrijk vinden dat onze medewerkers met bevlogenheid en plezier hun werk kunnen doen. En daarom volgt maar liefst 85% van de Alliander medewerkers een opleiding.

Blijf de expert binnen jouw vakgebied

Om mee te draaien op de arbeidsmarkt, zéker in onze dynamische energiewereld, is het van groot belang om jezelf uit te blijven dagen op het gebied van vakkennis, persoonlijke vaardigheden, efficiënt werken en interne & externe ontwikkelingen. Zo blijf je de expert binnen jouw vakgebied en kun je flexibel blijven meebewegen binnen de organisatie.

Continu leren

Dankzij Alliander Opleidingen blijf je doorlopend werken aan vakkennis, persoonlijke ontwikkeling en/of nieuwe carrièrekansen: op ieder niveau en binnen elke functie. Je kunt kiezen uit een breed aanbod aan trainingen, workshops, opleidingen, studieboeken, webinars en E-learningmodules, waarmee je kunt blijven investeren in jouw loopbaanmogelijkheden.

Alliander Opleidingen

‘Leren is voor iedereen, voor elke leeftijd en op elk moment’, dat is de visie van Alliander Opleidingen. Alliander Opleidingen bestaat uit 1) Alliander College, 2) Alliander Technische Bedrijfsschool en 3) programma Step2Work.

1. Alliander College

Alliander College biedt diverse (niet-technische) opleidingen en opleidingsadvies:

Opleidingen
Je kunt kiezen uit diverse opleidingen, workshops, trainingen en dergelijke, om jouw vakinhoudelijke kennis en competentiegerichte vaardigheden (verder) te ontwikkelen, zoals:

  • leiderschapscompetenties
  • adviesvaardigheden
  • verschillende methodieken voor projectmatig werken

Het aanbod ondersteunt de ontwikkelafspraken die je met jouw leidinggevende gemaakt hebt.

Opleidingsadvies
Alliander College ontwikkelt en begeleidt maatwerk opleidingstrajecten, teamontwikkelactiviteiten, kennisdelingssessies en talentprogramma’s; passend binnen de werkzaamheden en de organisatiecultuur van Alliander.

2. Alliander Technische Bedrijfsschool

De Technische Bedrijfsschool van Alliander verzorgt voor onze technische medewerkers opleidingen op het gebied van vakbekwaamheid en professionaliteit. Het is dé plek waar zowel specialisten als nieuwkomers op de arbeidsmarkt hun vakkennis en competenties (verder) kunnen ontwikkelen.

Heb je niet voldoende technische achtergrond, maar wel affiniteit? Ook dan ben je van harte welkom; samen kijken we wat jouw instroommogelijkheden zijn.

Vakopleidingen
Binnen de Alliander Technische Bedrijfsschool leiden wij mensen (verder) op in een technische loopbaan, van vmbo- tot wo-niveau. We hebben onze eigen vakopleidingen. In nauwe samenwerking met ROC-partners en hogescholen verzorgen wij bijvoorbeeld de vakopleiding voor elektra- en gasmonteurs en engineers.

Veiligheidsopleidingen
Naast vakopleidingen hebben we ook een sterke focus op veiligheidsopleidingen (BEI/VIAG); we instrueren en faciliteren zelfs de STIPEL-examinering. Daarnaast bieden we diverse (compacte) opleidingstrajecten, afhankelijk van achtergrond en inzicht.

3. Step2Work

Laaggeschoolden, zij-instromers, mensen met een Wajong/WIA-uitkering, 50+ers en mensen uit de sociale werkvoorziening die langdurig zonder werk zijn, staan steeds vaker buitenspel in de maatschappij. Ze komen niet of zeer moeizaam aan het werk. Dat is een maatschappelijk probleem... De vergrijzing van de maatschappij neemt de komende jaren sterk toe, hetgeen de arbeidsparticipatie van mensen, die nu (nog) langs de zijlijn staan, noodzakelijk maakt. Daarom hebben de overheid, werkgevers- en werknemersorganisaties het Nederlandse bedrijfsleven gevraagd daarbij te helpen.

Alliander Step2Work biedt arbeidsplaatsen
Voor Alliander is werken met mensen met een arbeidsbeperking niet nieuw. Al sinds 2016 bieden wij volwaardige arbeidsplaatsen via het programma Step2Work. Dat past binnen onze ambitie om een inclusieve arbeidsorganisatie te zijn. Met het Step2Work programma geven we concreet vorm aan onze maatschappelijke betrokkenheid.