Grotere energiebehoefte, grootse techniek

Als engineer is Michael van Leeuwen betrokken bij de uitbreiding van onderstation Zorgvlied op de Amsterdamse Zuidas.

                                                                                                                                                                                                            “Om aan de groeiende elektriciteitsbehoefte te voldoen, moet ook regelmatig de capaciteit van het hoogspanningsnet worden vergroot. Op onderstation Zorgvlied is dat een grote uitdaging omdat het terrein relatief klein is.

Ten eerste wordt hier een compleet nieuw gebouw neergezet dat speciaal is ontworpen voor nieuwe 150kV- en 20kV-hoogspanningsinstallaties. Tegelijk worden de benodigde besturings- en beveiligingssystemen voor deze installaties ontworpen en gebouwd. Pas nadat al deze systemen uitvoerig zijn getest, kunnen de installaties in bedrijf worden genomen.