Ik draag bij aan de veiligheid op het spoor

Sjoerd Nauta, consultant bij Alliander, berekent eerst of de kabels de veiligheid op het spoor niet in gevaar brengen.


“We hebben in ons kleine landje beperkt de ruimte. Ondergrondse infrastructuur moet daarom dicht bij elkaar liggen en wordt steeds meer gebundeld. Dat heeft helaas ook een nadeel: al die kabels, buizen en leidingen beïnvloeden elkaar. ProRail eist berekeningen van ons waaruit blijkt dat onze elektriciteitskabels de veiligheid op het spoor niet in gevaar brengen. Want, loopt er stroom door een kabel dan ontstaat er door het magneetveld spanning op het spoor, de bovenleiding en beveiligingskabels. Het mag natuurlijk niet zo zijn dat de beveiliging afschakelt, waardoor er geen treinen meer kunnen rijden.

Risico’s

We moeten dus goed in kaart brengen wat de risico’s zijn bij dit soort werkzaamheden. Zo draag ik bij aan de veiligheid op het spoor. Daarbij duik ik graag de diepte in; ik krijg inzicht in hoe het spoornet in elkaar zit.”