“Bijdragen aan de kern van wat we doen”

”Als Business Analist geef ik inzichten vanuit de beschikbare data om de uitvoering te ondersteunen met de sturing, waaronder ook het op tijd realiseren van het werk”, vertelt Haye.

Haye studeerde Technische Bedrijfskunde en Change management. Sinds een half jaar werkt hij als trainee Business Analist Operatie binnen Liander en helpt collega’s binnen de uitvoeringsorganisatie bij het verbeteren van prestaties door middel van data-analyses en rapportages.

Waar kan het beter?

Doel is als analist meer proactief de lijn te ondersteunen door te analyseren en te adviseren en die rol probeert Haye vanuit zijn achtergrond ook te vervullen. Daarnaast denkt hij dat er nog veel meer ruimte ligt om de uitvoering te helpen met datagedreven beslissingsondersteuning. De data die zij daarvoor verzamelen, geeft inzicht in het proces, de planning en de realisatie van het werk. Hier worden de meeste inzichten op gebaseerd. “Je kan knelpunten en mogelijke verbeteringen identificeren en daarmee kan de organisatie efficiënter werken. Je kijkt daarbij in het proces waar het beter kan. Kloppen de inzichten met de praktijk? Hoe kunnen we daarop sturen? Dat bespreek je dan met je team en (andere) leidinggevende(n).”

Zelf functie creëren

Binnen de organisatie is veel aan het veranderen, en ook de rol van onze afdeling veranderd. Ik krijg de vrijheid om verantwoordelijkheid voor bepaalde zaken te nemen en daarmee in feite zelf mijn functie te creëren, en dat is een mooie uitdaging. Dit kan ook weleens spannend zijn, want je wil ook graag de juiste dingen doen. In de praktijk word ik gelukkig wel volledig ondersteund door de organisatie en mijn manager helpt daarbij.”

Omgaan met veranderingen

De master Changemanagement komt Haye goed van pas. Het gaf hem een mooie aanvulling op de focus van processen analyseren en optimaliseren met wiskundige modellen binnen zijn studie Technische Bedrijfskunde. “Je krijgt een soort theoretisch kader over organisatie ontwikkeling en hoe mensen daarbinnen bewegen. Het heeft mij een veel breder beeld op verandering en (persoonlijke) ontwikkeling gegeven. Je leert beter met weerstand omgaan en beter reflecteren op bepaalde situaties. Ik word meer uitgedaagd om mensen echt verder te helpen.”

Maatschappelijk doel

Voor Haye was destijds zijn keuze voor een traineeship binnen Alliander snel helder. “Enerzijds ligt de focus hier op persoonlijke ontwikkeling en dat vind ik erg belangrijk. Anderzijds zorgen de energietransitie, economische groei en het tekort aan technisch personeel voor urgentie om onze processen te verbeteren. Men wil ook echt graag verbeteren, en daar kun je als analist een hele mooie rol in pakken. Dit maakt het een omgeving waar je veel kansen liggen om jezelf te ontwikkelen en het bedrijf verder te helpen.