Mensen met elkaar verbinden geeft energie

Fleur Teitink wil in haar werk graag invloed hebben op het eindproduct. Na het doorlopen van het management traineeship van Alliander werkt ze nu als strategisch consultant. "De projecten hier hebben echt impact op de samenleving."


"Eén van de innovatieve projecten van Alliander is Slimme Sportparken in Amsterdam Oost. Mijn rol daarbij is vooral het aan elkaar koppelen van meerdere partijen en zorgen dat zij samen op een slimme manier omgaan met energie. 

Duurzaam sporten

Van verschillende sportverenigingen zijn de basisgegevens verzameld, zoals bouwjaar, energieverbruik en technische omschrijvingen. Daaruit zijn concrete verbeterpunten gekomen voor energiebesparing, efficiency en opwek, zowel overkoepelend als per clubhuis. Inmiddels hebben voetbalclub WVHEDW en hockeyclub AthenA als eerste verenigingen zonnepanelen geplaatst, waarmee de elektriciteit voor de verlichting van het sportpark duurzaam opgewekt wordt.

Zelfvoorzienend

Daarnaast hebben we een maatschappelijke kosten- en batenanalyse gemaakt, met als gevolg de overstap naar duurzame en economische verlichting voor sportvelden: LED. De eerste opwek van energie is inmiddels een feit en doordat LED-verlichting veel zuiniger is dan de standaard verlichting, zijn de sportverenigingen nu grotendeels zelfvoorzienend in hun elektriciteitsbehoefte.”