De energietransitie mogelijk maken.

Maurice van Duijnhoven switchte 5 jaar geleden van een commercieel bedrijf naar Alliander. Hij is nu programmamanager en maakt lokale, duurzame energieopwekking makkelijker voor klanten.


“We zien het de laatste jaren steeds meer. Ouders die samen zonnepanelen op het dak van de school willen leggen of sportclubs die kiezen voor duurzame energieopwekking, bijvoorbeeld via een gezamenlijke windmolen. Klanten die starten met zo’n duurzaam initiatief lopen rond met vragen waar wij bij kunnen helpen. Daar draait mijn programma om. Wij zijn geen wijsneuzen die weten hoe het moet, maar gaan in gesprek met energiecollectieven om te vragen waar ze mee zitten én we werken mee aan een oplossing. 

In de roos

We hebben workshops georganiseerd en gesprekken gevoerd met meer dan 75 klanten. Dan hoor je wat de barrières zijn. Bijvoorbeeld: hoe kunnen wij onze collectieve zon-PV-installatie het beste aansluiten op het netwerk? Wat kost dat? En, hoe kun je zien of er al een energiecollectief is in een gebied en of je recht hebt op belastingkorting? Wij geven volop informatie via www.liander.nl/samen en ontwikkelden de online postcoderooschecker die in één klap helder maakt welk gebied interessant is.

Koppen bij elkaar

In het programmateam hebben we een strategie ontwikkelt en een roadmap met concrete projecten. Zo ondersteunen we maatschappelijke vraagstukken. De vraag die wij onszelf steeds stellen: hoe maken we de energietransitie mogelijk en makkelijk? Klantcontacten zijn daarom voor mij heel inspirerend. Ik wil de echte problematiek naar binnen halen en met collega’s werken aan een oplossing.”