Pionierswerk in ontwikkeling groengas

Mara Wustmans werkte als technisch trainee aan het project ‘STIGS’ - Short Term Infrastructural Gas Storage. Op een testlocatie in Amsterdam werkte zij aan de opslag groengas bij tankstations.


“STIGS is een pilot die we in vier fasen uitvoeren. Hiervoor hebben we in het begin een meetopstelling ontworpen die allerlei gegevens bij de tankinstallatie ophaalt. Daarmee krijgen we een goed beeld van wat er in het tankstation gebeurt.  Samen met OrangeGas zetten wij buffers in om het overschot van groengas in het net te reduceren.

Binnen het project heb ik overlegd met het team Warmte Koude Procestechniek om te onderzoeken welke meettechnieken er bestaan en waar we sensoren zouden kunnen plaatsen. Maar ook met de technici die meetsensoren installeren en zorgen voor een dataverbinding tussen het tankstation en een lokale server. Het samenwerken met verschillende specialisten was heel leerzaam.”