Project Step2Work: een kans voor iedereen

Jongeren, 50-plussers, mensen met een fysieke beperking. Met het programma Step2Work geven we mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt meer kans op een baan. Pierre Bulkens, manager Step2Work, legt uit hoe.


“Een project opzetten om jeugdwerkloosheid in Amsterdam tegen te gaan, bikkels begeleiden van de Bart de Graaff Foundation of opleidingen organiseren voor het voortgezet speciaal onderwijs. We ondernemen van alles om ieders talent te benutten en niet te focussen op beperkingen. Bovendien bieden we jaarlijks een leerwerkplek aan 100 mensen die anders moeilijk een baan krijgen.

Geen woorden maar daden

Voor gemeenten, opleiders, het UWV en andere bedrijven ben ik het aanspreekpunt voor initiatieven in het kader van de nieuwe Participatiewet binnen Alliander en richting de sector. Samen kunnen we mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt weer op weg helpen. Met Step2Work voegt Liander de daad bij het woord: we staan in verbinding met de samenleving.

Diverse vraagstukken

In mijn rol werk ik aan diverse vraagstukken. Hoe ga je om met autisme of ADHD op de werkvloer? Hoe werken we goed samen met het UWV? Welke afspraken kunnen we maken met leveranciers over hun maatschappelijke bijdrage? De scope van mijn werk is breed en dat trekt me."