Veel windenergie op komst!

Het is jammer als een overschot aan windenergie zomaar verdwijnt. Technisch trainee Dominique Joskin onderzoekt daarom of bedrijven hun machines willen aanzetten zodra de wind harder gaat waaien.


“Windmolens zijn onvoorspelbaar; ze leveren óf niks óf teveel. Als het hard waait, ontstaat er een energieoverschot en verdwijnt alle energie in het hoogspanningsnet, zonder dat de regio daar iets aan heeft. Daarom onderzoeken we met enkele bedrijven of zij bereid zijn hun proces aan te passen. Zij krijgen voortaan een signaal vanuit een energiemanagement systeem (EMS) als er een overschot dreigt te ontstaan. Het systeem werkt ook de andere kant op. Bij een tekort vragen we de bedrijven om tijdelijk minder energie te gebruiken.

Vraag verschuiven

Opslag van energie is duur, dus zoeken we nu naar vraagverschuiving. De vraag aanpassen en niet het aanbod. Ik zal me over vragen buigen zoals: hoe stellen we technisch vast of we een overschot hebben? Ik kijk nu al uit naar de resultaten.”