Wat doet een engineer bij Liander?

Michel Baas, engineer bij Liander:

“Kort gezegd houd ik mij bezig met de elektriciteitsvoorziening en gasvoorziening in Nederland. Ik werk op de afdeling Aanleg en daar houden we ons bezig met reconstructies en netten.

Een voorbeeld? Als een gemeente een rotonde wil aanleggen, liggen er vaak kabels en leidingen op de plaats waar zij die rotonde willen hebben. Op basis van tekeningen van de gemeente bekijken wij wat er in de weg ligt en wat er verschoven moet worden. Als we weten wat er ligt, maken we een nieuw ontwerp, zodat de rotonde aangelegd kan worden.

Voor zo’n project maken we elektriciteitsberekeningen. Het kan zijn dat we een heel ander tracé moeten volgen. We maken dan een berekening voor de doorstroming van het gas. Als dat helder is, bespreken we de materiaalkeuze en gaan we in gesprek met alle partijen. De gemeente, de aannemer, de onderaannemer… Als de opdrachtgever akkoord gaat met het ontwerp, bestellen we de materialen en kunnen we over tot actie.

Als alle voorbereidingen voor de engineering gedaan zijn, dragen wij het project over aan de aannemer. Er is dan nog wel controle vanuit Alliander, maar daar ben ik niet bij betrokken.”