Werken aan het net van de toekomst

Senior Netarchitect Pieter Mans ontwikkelt een visie op het net van de toekomst. Met trots vertelt hij over zijn werk.


“Nederland stapt de komende jaren over van kolencentrales en gas naar volledig duurzame energiebronnen, zoals zonne- en windenergie. Een ontwikkeling die ongetwijfeld ook gevolgen zal hebben voor ons gasnet. Maar de vraag is nog even: welke? Wat betekent dit voor de investeringen die we nu doen? Dat probeer ik helder te krijgen.

Tientallen ontwikkelingen

Gelukkig doe ik dat niet alleen. In onze netstructuurplannen ontwikkel ik samen met mijn collega’s per gebied een visie: wat is er in het gebied nodig om de kwaliteit van het gasnet en elektriciteitsnet op de langere termijn te garanderen? Verschillende ontwikkelingen komen dan samen, ook die van groen gas bijvoorbeeld. In de basis gaat het altijd over techniek, maar er komen ook maatschappelijke ontwikkelingen bij kijken.

Pilot met dynamische druk

We voeren bijvoorbeeld een pilot uit met dynamisch drukmanagement. Daarbij proberen we de druk in onze gasnetten wat flexibeler te maken. Het geeft ons meer speling om vraag en aanbod beter op elkaar af te stemmen. Daarnaast ben ik betrokken bij een pilot met gasopslag bij aardgastankstations. We onderzoeken of de gassystemen van een tankstation bruikbaar zijn om meer groen gas in ons net te kunnen opnemen. Als ik bedenk hoe Alliander bezig is met het realiseren van de energietransitie, ben ik trots dat ik daar aan mee help.”


Orangegas
“In de pilot met gasopslag bij aardgastankstations is inmiddels veel gebeurd”, vertelt Pieter Mans, netarchitect bij Alliander. “Met Orangegas, de exploitant van groengas-tankstations, zijn  we een proef aan het doen om groen gas te 'bufferen' in voorraadtanks van Orangegas en zo eventuele balansproblemen in het gasnet te voorkomen. We hebben een proefopstelling gebouwd bij het groengas-vulpunt van Orangegas in het Westelijk Havengebied in Amsterdam.

De productie van groen gas verloopt constant: installaties leveren de hele tijd eenzelfde hoeveelheid gas aan het net van gasnetbeheerders. Maar de gasvraag is niet constant: die wisselt per jaargetijde en tijdstip. Dat kan netbeheerders, als in de toekomst de groen gas invoeding flink toeneemt, in de problemen brengen: er komt meer gas in een lokaal net dan er aan wordt onttrokken.

We testen nu of er 'overtollig' geproduceerd gas kan worden gebufferd in de opslagtanks van Orangegas. Bij de proefopstelling in Amsterdam staat nu een extra unit voor gasopslag, zodat automobilisten kunnen blijven tanken, ook als er iets fout gaat. Verder hebben we hard aan de ICT gewerkt. Want de gasopslag wordt van afstand aangestuurd. Dat gebeurt vanuit ons bedrijfsvoeringscentrum in Haarlem. Ook de regelsystemen in het gasstation moesten daarvoor geschikt worden gemaakt. De gaskleppen moeten open en dicht gaan op het moment dat wij dat willen.”  

gasopslag bij aardgastankstations
Plaatsing van de buffer bij het Orangegas tankstation in Amsterdam